Meer over vitalizers

Water als informatie ‘drager’

Om bovenstaand uit te leggen een stuk over hoe water in elkaar zit, waar bestaat water uit en wat heeft elektrische lading met een vitalizer te maken?

Water is een dipool. Het zuurstofatoom (O-atoom met een negatieve elektrische lading) en de 2 waterstofatomen (H-atoom met een positieve elektrische lading) liggen niet op 1 lijn. Hierdoor het molecuul aan de zijde van de H-atomen een positieve elektrische en aan de zuurstofzijde een negatieve elektrische lading.

Doordat deze tegengestelde ladingen elkaar aantrekken, vormt water een soort treintje. Het negatieve O-atoom van het ene molecuul kruipt telkens zo dicht mogelijk tussen de negatieve H-zijde van het volgende molecuul (O-H bruggen).

In de praktijk zijn dit treintjes van gemiddeld ongeveer 17 watermoleculen (H2O)17. Dit resulteert in een vrij zwaar combi-molecuul wat tevens de reden is dat water vloeibaar is bij kamertemperatuur.

Het fenomeen dat water een informatie drager is, is in dit licht als volgt te verklaren:

Stel je voor dat je keukenzout in geheel zuiver water doet. Het keukenzout (NaCl) lost op in het water als Natrium (Na+) en Chloride (CL-). Deze elektrisch geladen ionen* ‘verstoren’ de bovenbeschreven ‘treintjes’ structuur omdat er opeens tussen de O-H bruggen natrium en chloride ionen terechtkomen. Het water structureert zich vervolgens op allerhande manieren om deze natrium en chloride ionen heen. Deze gewijzigde structuur beperkt zich tot de directe omgeving van de zout-ionen. Door de oplossing te schudden plant de gewijzigde structuur zich ook verder voort door het water.

*een ion is een elektrisch positief of negatief geladen atoom

Opvallend is dat wanneer de zout-ionen vervolgens uit het water gehaald worden deze gewijzigde structuur niet zo makkelijk verdwijnt, maar vrij sterk in het water aanwezig blijft. Deze ‘nieuwe’ gewijzigde structuur noemen we ook wel het geheugen van water of de informatie die in water aanwezig is.

Ons eigen watersystemen – ons lichaam.

Omdat ons lichaam voor een groot deel uit water bestaat is het ook goed voor te stellen dat onze lichaamscellen niet alleen geleerd hebben om op daadwerkelijk aanwezige stoffen te reageren maar ook op informatie die in de structuur van het water aanwezig is. Van dit effect wordt gebruik gemaakt in de homeopathie. Maar net zoals in de homeopathie gebruik gemaakt van gezondheid bevorderende informatie in water, kan er ook schadelijke informatie in water aanwezig zijn.

Onze drinkwaterzuivering installaties halen met allerhande technieken vervuiling uit ons drinkwater, maar informatie van verontreinigingen blijven in het water achter. Ook de lange leidingen, hoge druk en pompen hebben geen positieve invloed op de in het water aanwezige informatie.

Alles bij elkaar is het effect dat ons drinkwater allerhande desinformatie bevat waar ons lichaam mee te dealen heeft. Door deze grote hoeveelheid desinformatie werkt ons metabolisme niet optimaal. Onze lichaamscellen verspillen teveel energie met het reageren op allerhande, in het water aanwezige desinformatie. Geleidelijk aan ontstaat steeds een steeds grotere disbalans in ons systeem.

Hoe werkt een vitalizer?

Om dit principe te verduidelijken eerst iets over hoe ons drinkwater zich verhoud tot natuurlijk water.

In de natuur stroomt water vaak door open rivieren en beekjes waardoor op allerhande plaatsen kleine draaikolkjes ontstaan. De structuur van het water blijkt in deze draaikolkjes onder invloed van het aardmagnetisch veld als het ware gereset te worden en ontdaan te worden van de desinformatie. Na deze reset neemt het water weer vrij snel de informatie op van de daadwerkelijk in het water aanwezige stoffen.

Dit effect is al lang geleden ontdekt door een Oostenrijker: Viktor Schauberger. De eerste vitalisers waren dan ook trechters waarin een draaikolk gecreëerd werd.

Later zijn meer praktische vitalisers ontwikkeld door een andere Oostenrijker: Grander en inmiddels al geruime tijd ook door Boudewijn Leliveld. De vitalizers van Aqua Aurora onderscheiden zich door een vulling op basis van schelpenkalk. Deze schelpkalk ‘massa’-vulling maakt dat deze vitalizers daadwerkelijk zwaarder weegt en bijzonder geschikt is in gebieden met stralingsbelasting.

Naast dat Vitalisers het water resetten naar haar natuurlijke structuur, wordt er tevens heilzame informatie ingezet, vergelijkbaar met homeopathische geneesmiddelen. Aanvullend is het mogelijk informatie toe te voegen voor specifieke doeleinden. Deze informatie wordt erin gebracht op een vergelijkbare wijze als bij de onderzoeken uitgevoerd door de Japanse Dr Masaru Emoto.

Lees meer over Viktor Schauberger of Dr Masaru Emoto door op de betreffende naam te klikken.

Soorten en maten

Vitalizers zijn er in verschillende maten en soorten. Het is aan eenieder welke keus te maken gebaseerd op, onder andere, gewenste toepassing en budget. Energy Flows biedt vitalizers en daaraan gerelateerde producten aan, waar zij goede ervaringen mee heeft. Dat betekent positieve ervaringen en feedback die wij zelf hebben of die wij hebben ontvangen.

De feedback komt uit diverse ‘hoeken’ omdat vitalizers zeer divers toegepast kunnen worden, variërend van:

 • toepassingen in en om huis
 • mee op reis
 • in bedrijven

Naast mijn ervaring met deze vitalizers en de uitwerking ervan vind ik het een groot voordeel dat deze vitalizers na een eenmalige aanschaf, onderhoudsvrij zijn en een lange levensduur hebben. Je hebt met de aanschaf van een vitalizer daadwerkelijk een duurzame ‘investering’ in jezelf, jouw gezondheid en in jouw omgeving gedaan.

Waarom een vitalizer?

Mensen komen bij ons met uiteenlopende redenen waarvan ik er een aantal op een rijtje hebben gezet:

 • de smaak van drinkwater wordt als onprettig ervaren
 • huidproblemen
 • interesse in vergroten / herwinnen van gezondheid of optimaliseren van voeding
 • slecht slapen, hoofdpijn en gevoel van spanning
 • onduidelijke klachten hebben zonder aanwijsbare oorzaak
 • verbetering kwaliteit vijverwater en beluchting
 • rust en harmonie in huis en omgeving brengen
 • spanning en pijn ervaren in het lichaam
 • hoofdpijn, rug- en schouderklachten
 • voelen dat er iets geblokkeerd is en daarmee aan de slag willen gaan
 • iets ‘teruggeven’ aan de natuur / leefomgeving optimaliseren
 • neutraliseren van belasting, bijv. geur / stank, ‘zwaarte’ of straling

Voorbeelden van toepassingen

Vitalizers worden in het algemeen aangeschaft om de kwaliteit van water, lucht of vaste stoffen te optimaliseren. Toepassingen in en om huis, bedrijf maar bijvoorbeeld ook andere voorbeelden zoals onderstaand:

 • groente- en bloemenkwekers melden een afname in het gebruik van pesticiden en een verminderd gebruik van kunstmest. Planten groeien sneller, zijn voller en de waarde van de voedingsstoffen neemt toe
 • pluimvee-, varken- en rundveehouders melden een toename van de groei van de dieren, samen met een afname in het gebruik van antibiotica. Veeartskosten nemen af.
  Gevitaliseerd water helpt bij de vertering van eiwitten: het productief maken van het voer neemt daardoor toe, terwijl de ammonia-uitscheiding afneemt
 • viskwekerijen melden een toename in lichaamsgroei van hun product, samen met de afname van het antibioticagebruik
 • grote afvalverwerkingsbedrijven melden een sneller composteringsproces met een lagere stankontwikkeling
 • in kapsalons vermindert het gebruik van haarproducten, waarbij het probleem van kapperseczeem sterk afneemt
 • wasserijen gebruiken minder wasmiddelen, de slijtage van de machines neemt af
 • saunabezoekers ervaren de weldaad van het vitale water omdat steeds meer sauna’s en wellnesscentra naar hoog vitaal water overstappen
 • woningbouwverenigingen ontdekken de meerwaarde van hoog vitaal water voor de gebruiker. Daarnaast heeft men ook oog voor de toegevoegde waarde van energiebesparing en de verminderde kans op legionella
 • top restaurants gebruiken hoog vitaal water als tafelwater maar ook om te koken en af te wassen
 • zonder extra maatregelen kan de waterkwaliteit van (stilstaand) water in bijvoorbeeld waterreservoirs frisser worden gehouden
 • de ‘opneembaarheid’ van water wordt op alle gebieden verhoogd, door veel mensen te ervaren als ‘zachter’ van smaak
 • de chemische structuur van kalk wordt anders waardoor kalkafzetting aanzienlijk verminderd en het gebruik van anti-kalk producten tot een minimum beperkt kan worden
 • toepassing van vitalizers op beluchting van vijvers aangezien het zuurstofgehalte aanzienlijk wordt geoptimaliseerd

Naast de hierboven genoemde voordelen heb ik ervaringen van mensen gekregen dat:

 • men zich beter voelden, energieker en minder moe
 • de kwaliteit van huid, haren en nagels verbeterde
 • exceem en andere huidaandoeningen verminderd zijn en in een aantal gevallen zelfs helemaal verdwenen zijn

Al met al voor mij geweldig mooie en positieve ervaringen waardoor ik nog meer overtuigd ben van de mogelijkheden van de verschillende vitalizers.

Zo zijn er nog veel meer redenen die genoemd zijn, waaronder het verbeteren van gezondheid. Zelf ben ik voorzichtig met het delen van ervaringen op het gebied van gezondheid. Ik krijg echter zulke mooie ervaringen van mensen dat ik deze graag met jou deel.
Het plaatsen van ervaringen van anderen is altijd na toestemming. Ervaringen van anderen lees je bij Recensies.

Natuurlijk kan ik nog veel meer opschrijven of vertellen, het gaat er echter om of een vitalizer aansluit bij jou. Ik nodig je graag uit in de praktijkwinkel om nader kennis te maken en een gevoel te krijgen bij mij en wat Energy Flows jou te bieden heeft.