Algemene voorwaarden

Energy Flows houdt van een transparante wijze van zaken doen. Mijn intentie is open en transparant zijn en aangeven wat ik voor jou kan en/of wil betekenen. In dit document staan de algemene voorwaarden van Energy Flows. Zo wil ik graag met jou zaken doen. In deze voorwaarden staat vooral wat ik wel doe of kan.

Natuurlijk kan het gebeuren dat ik, door wat voor oorzaak dan ook, in een situatie kom die minder gewenst is. Ik ga dan graag met je in gesprek en kijk wat mogelijk is om een ontstane situatie te veranderen en/of op te lossen.

Voor al de Offertes, Bestellingen en Overeenkomsten van Energy Flows zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Energy Flows maakt tevens gebruik van een Prijsvoorstel-Advies, dit document doet tevens dienst als Offerte, Bestelling en/of Overeenkomst.

Bezoek op locatie

Op locatie komen is mogelijk als:

NB! Voor een bezoek op locatie breng ik (reis)kosten in rekening. Hierover maken we vooraf een afspraak zodat je weet wat je mag verwachten.

Goed om te weten

Stralingsbelasting

Bij een bezoek op uw locatie geef ik een indicatie van straling. Op basis van mijn bevindingen krijg je advies en tips hoe je om kunt gaan met de gemeten (stralings)belasting.
Mochten aanvullende producten en/of diensten nodig zijn dan heb ik deze vaak wel bij me zodat je hier direct over kunt beschikken.

Bestelling

Een bestelling die tijdens een bezoek wordt geplaatst wordt bevestigd in een Prijsvoorstel-Advies wat door beide partijen wordt ondertekend.

Bruikleen vitalizer

Energy Flows heeft 2 kraanvitalizers ter beschikking op basis van bruikleen. Je ondertekent hiervoor een formulier en ontvangt via de mail een formulier met de gemaakte afspraken. De afspraken zijn ter inzage en worden voorafgaand aan de bruikleen met je doorgenomen.

Is de bruikleenperiode verlopen en is de vitalizer niet retour ontvangen en heb ik geen reactie van je ontvangen, dan ontvang je automatische een factuur voor het restbedrag.
NB! Eventuele prijsverhogingen gedurende een bruikleenperiode worden automatisch doorberekend in het te betalen restbedrag.

Betalen en Betaaltermijn

De factuur voor een bestelling gedaan in een Prijsvoorstel-Advies ontvang je via mail, samen met een kopie van het Prijsvoorstel-Advies.

Voor alle betalingen / facturen geldt een betaaltermijn van 8 dagen. Andere afspraken of betaaltermijnen zijn alleen in overleg en worden per mail bevestigd.

Mocht een betaaltermijn overschreden zijn (kan gebeuren) dan ontvang je een herinneringsbericht. Is een 2e herinnering nodig dan vermelden we dat Energy Flows na de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen andere stappen zal ondernemen. Alle bijkomende kosten zijn voor de koper!

Prijswijzigingen

Prijswijzingen komen voor. Ook ik word soms geconfronteerd met onverwachte prijswijzigingen.

Ik zal altijd de laatst bekende prijzen geven maar het kan voorkomen dat grondstoffen stijgen waardoor de prijs van een product stijgt. Mocht dit voorkomen dan stel ik je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. In een enkel geval ben ik genoodzaakt om een aanvullende factuur te sturen.

Verzenden of Afhalen

Bestellingen worden aangetekend en verzekerd verzonden met een Track&Trace mogelijkheid via PostNL.

Een bestelling wordt, in principe, binnen 1-2 werkdagen verstuurd. Hou hier rekening mee als je iets nodig hebt voor een bepaalde gelegenheid. Energy Flows neemt geen verantwoordelijkheid over eventuele vertragingen bij PostNL.

Afhalen in de praktijkwinkel in Soest kan ook.
Voor de openingstijden verwijs ik je naar de pagina 
Bedrijfsinformatie

Bij twijfel

Na betaling van uw factuur is uw bestelling uw eigendom en bent u verantwoordelijk voor de bestelde artikelen en/of producten. Het kan voorkomen dat u, ondanks alles, geen goed gevoel heeft bij uw bestelling. In dit geval vraag ik u, binnen 14 dagen na uw aankoop, contact met mij op te nemen.

NB! Beschadigde producten neem ik niet terug! Mineralen en/of sieraden neem ik niet terug.

Privacy

Voorzover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Energy Flows persoonsgegevens van jou worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In aanvulling hierop merkt Energy Flows nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Ik ga er altijd van uit dat we, in geval van onduidelijkheid in gesprek gaan met elkaar waarbij we streven naar een oplossing die alle betrokken partijen recht doet. Voor de duidelijkheid geldt echter voor alle overeenkomsten tussen jou en Energy Flows uitsluitend het Nederlands recht van toepassing is.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Ik hoop je met bovenstaand geïnformeerd te hebben hoe ik omga met bestellingen, betaling en verzending. Heb je meer vragen of informatie nodig stuur dan een mail of kom naar de praktijkwinkel in Soest.

Praktijkwinkel Energy Flows

Koninginnelaan 19
3762 DA Soest