Algemene voorwaarden

Wij houden van een transparante wijze van zaken doen. Onze intentie is open en transparant zijn en aangeven wat we voor jou kunnen en/of willen betekenen. In dit document staan de algemene voorwaarden van Energy Flows. Zo willen wij graag met jou zaken doen. In onze voorwaarden staat vooral wat we wel doen of kunnen.

Natuurlijk kan het gebeuren dat we, door wat voor oorzaak dan ook, in een situatie komen die minder goed is. Wij gaan dan graag met elkaar in gesprek en kijken wat mogelijk is om een ontstane situatie te veranderen en/of op te lossen.

Voor al onze Offertes, Bestellingen en Overeenkomsten van Energy Flows zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Energy Flows maakt tevens gebruik van een Prijsvoorstel-Advies. Dit document doet dienst als Offerte, Bestelling en/of Overeenkomst,

Onze werkwijze

Wij komen bij jou op locatie

Als:

  • je een grotere vitalizer wilt hebben – woning, bedrijf, vijverpartij;
  • je een informatie-avond, -middag wilt organiseren – meerdere mensen bij elkaar hebt die interesse hebben in vitalizers en/of vitaal water.

Eventuele kosten voor bovengenoemde bespreken we vooraf.
Alles vermelden zou een te lange lijst zijn, veel mogelijkheden zijn bespreekbaar.

Stralingsbelasting
Bij een bezoek op uw locatie geven wij een indicatie van straling. Op basis van onze bevindingen krijg je advies en tips hoe je om kunt gaan met de gemeten (stralings)belasting.
Mochten aanvullende producten en/of diensten nodig zijn dan hebben wij deze vaak wel bij ons zodat je hier direct over kunt beschikken.

Bestelling
Een bestelling die tijdens een bezoek wordt geplaatst wordt bevestigd in een Prijsvoorstel-Advies wat door beide partijen wordt ondertekend.

Betaling en Betaaltermijn
De factuur voor een bestelling gedaan in een Prijsvoorstel-Advies ontvang je via mail, samen met een kopie van het Prijsvoorstel-Advies.
Voor alle betalingen / facturen geldt een betaaltermijn van 8 dagen. Andere afspraken of betaaltermijnen zijn alleen in overleg en worden per mail bevestigd.

Mocht een betaaltermijn overschreden zijn (kan gebeuren) dan ontvangt u na 14 dagen een herinneringsbericht. Blijkt na 21 dagen dat de factuur nog open staat dan volgt een 2e herinnering. Hierin staat dat wij na de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen andere stappen zullen ondernemen. Alle bijkomende kosten zijn voor de koper!
Tot op heden is het zo dat al onze facturen binnen de gestelde termijn voldaan zijn. (Daar zijn we best trots op)

Prijswijzigingen.
Prijswijzingen komen voor. Ook wij worden soms geconfronteerd met onverwachte prijswijzigingen.
We zullen altijd onze laatst bekende prijzen geven maar het kan voorkomen dat grondstoffen stijgen waardoor de prijs van een product stijgt. Mocht dit voorkomen dan stellen we je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. In een enkel geval kunnen we genoodzaakt zijn een aanvullende factuur te sturen.

Verzending
Bestellingen worden aangetekend en verzekerd verzonden met een Track&Trace mogelijkheid. Tarieven staan op Postnl.
Een bestelling wordt binnen 1-2 werkdagen verstuurd. Hou hier rekening mee als je iets nodig hebt voor een bepaalde gelegenheid.

Afhalen in onze praktijkwinkel in Soest kan ook. We zijn open op Vrijdag of Zaterdag van 10 – 17 uur. Andere mogelijkheden zijn bespreekbaar.

Bij twijfel
Na betaling van uw factuur is uw bestelling uw eigendom en bent u verantwoordelijk voor de bestelde artikelen en/of producten. Het kan voorkomen dat u, ondanks alles, geen goed gevoel heeft bij uw bestelling. In dit geval vragen wij u, binnen 14 dagen contact met ons op te nemen.
Mineralen en/of sieraden nemen wij niet terug.

Privacy
Voorzover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Energy Flows persoonsgegevens van jou worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In aanvulling hierop merkt Energy Flows nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Wij gaan er altijd van uit dat we, in geval van onduidelijkheid in gesprek gaan met elkaar waarbij we streven naar een oplossing die alle betrokken partijen recht doet. Voor de duidelijkheid geldt echter voor al onze Overeenkomsten tussen jou en Energy Flows dat uitsluitend het Nederlands recht van toepassing is.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Wij hopen je met bovenstaand geïnformeerd te hebben hoe wij omgaan met bestellingen, betaling en verzending. Heb je meer vragen of informatie nodig stuur ons dan een mail of kom langs in onze praktijkwinkel in Soest.

Praktijkwinkel Energy Flows
Koninginnelaan 19
3762 DA Soest
Open op Vrijdag en Zaterdag van 10 – 17 uur

Kom langs en ervaar vitaal water