Fuerteventura

Net terug van een weekje op dit bijzondere eiland. Veel gewandeld en veel van het eiland gezien.
Interessant dat zo’n eiland als dit vrijwel geen water tot haar beschikking heeft.

85% van het water wordt via ontziltingsapparatuur uit zeewater gewonnen. De overige hoeveelheid wordt geïmporteerd.

Het advies is om water te kopen. Tja en daar zijn wij dan weer niet zo van… plastic flessen en al dat gedoe.

Zoals op iedere vakantie nemen wij een kleine vitalizer mee en draaien deze op de kraan en voila… water om te drinken.

Just returned from a week on this special island. Walked a lot and seen a lot of the island.
Interesting that an island like this has virtually no water at its disposal.

85% of the water is extracted from sea water via desalination equipment. The remaining quantity is imported.

The advice is to buy water. Well, that’s not really what we want … plastic bottles and all that stuff.

So, like every vacation, we take a small vitalizer and screw it on a crane and voila… water to drink

Zelfs voor ons nog steeds bijzonder hoe dit, ogenschijnlijk, eenvoudige apparaat werkt. Een uitkomst op plekken als dit.

Vitalizers over ‘de wereld’

Oke het is nog maar een start maar we zijn er wel heel trots op.

Vitalizers van ons zijn inmiddels in België, Thailand en Polen. Dit jaar verwachten we naar Frankrijk en wie weet, nu ook Spanje.

Wij zien echter ook in ons eigen land steeds meer interesse, vragen en een toenemende verkoop van vitalizers.

Onze vitalizers zijn:

  • duurzaam
  • onderhoudsvrij
  • gebruiken geen stroom
  • geen toevoegingen nodig

Even for us, it is still extraordinary how this, apparently, simple device works. An outcome in places like this.

Vitalizers all over ’the world’

Oké, we just started but we are proud of it.

Our vitalizers went to Belgium, Thailand and Poland last year. This year we also expect an increase in France and who knows, Spain.

However, we also see increasing interest, questions and increasing sales of vitalizers in our own country (the Netherlands)

Our vitalizers are:

  • sustainable
  • maintenance free
  • do not use power
  • no additions required

Onze vitalizers zijn geschikt voor plaatsing op een enkele kraan of achter de watermeter.

Naast toepassingen voor water worden onze vitalizers ook steeds meer toegepast voor verbetering van luchtkwaliteit. Denk aan luchtwassers bij vee-, varkens- of kippenbedrijven.

Our vitalizers are suitable for placement on a single tap or behind the water meter.

In addition to applications for water, our vitalizers are increasingly being used for improving air quality. Think of air scrubbers at cattle, pig or chicken companies.

Meer weten?
Kom naar onze praktijkwinkel – open op vrijdag en zaterdag van 10 – 17 uur
of stuur ons een mail.
Javie Verhoef mailen
Astrid van der Does mailen

Want more information?
Come to our practice store – open on Friday and Saturday from 10 am – 17 pm
or send us an email.
Email Javie Verhoef
Astrid van der Does mail